Sekite mus:
Tehnikas tirdzniecība
Serviss
+371 25494838
Rezerves daļas
+371 25494834
Tehnikas tirdzniecība
Serviss
+371 25494838
Rezerves daļas
+371 25494834
Sekite mus:

Privātuma noteikumi

TĪMEKĻA VIETNES WWW.DOJUSLATVIJA.LV PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

Šajos tīmekļa vietnes privātuma noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir sniegta informācija par to, kā tiks vākti un apstrādāti Jūsu personas dati, kurus Jūs varat sniegt tīmekļa vietnē www.dojuslatvija.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne), sociālo tīklu kontos, sazinoties ar mums pa e-pastu vai pa tālruni vai šos datus mums nosūtot nepastarpinātā veidā. Noteikumos norādītais personas datu pārzinis ir SIA "DOJUS Latvija", juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40103315280, juridiskā adrese: Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123 (turpmāk tekstā – mēs vai Datu pārzinis). Jūsu datus tirgvedības (mārketinga) nolūkos saskaņā ar Noteikumos aprakstīto Datu pārziņa statusā vāks un apstrādās SIA "DOJUS Latvija", juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40103315280, juridiskā adrese: Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123.

Personas, kuras ir vecumā līdz 14 gadiem, nevar sniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni/sociālo tīklu kontus. Ja esat vecumā līdz 14 gadiem, pirms personiskās informācijas iesniegšanas Jums ir jāsaņem savu likumīgo pārstāvju (vecāku, adoptētāju, aizbildņu, aprūpētāju) piekrišana.

 

1. Kādus personas datus apstrādājam?

 • LĪGUMU SLĒGŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa Nr., pasta indekss vai e-pasts, informācija par vajadzībām, preču/pakalpojumu apmaksas dati (bankas konta numurs, maksāšanas veids u. tml.), pirkumu vēsture (iegādātās preces un/vai pakalpojumi, cena, preču piegādes adrese un cita līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamā informācija) tiks apstrādāta, lai ar Jums noslēgtu pirkuma, pakalpojumu sniegšanas vai jebkuru citu līgumu, kā arī lai sniegtu pakalpojumus un veiktu parādnieku riska novērtējumu.

Izmantojot mūsu sniegtās ierīces ar GPR aprīkojumu, arī tiks vākti un apstrādāti Jūsu dati (šādā gadījumā informāciju par datu apstrādi sniegsim atsevišķi).

Pamats: i) līgums; ii) juridiskais pienākums; iii) likumīgās intereses (parādu atgūšana, riska pārvaldība).

 • KONTAKTINFORMĀCIJA UN SAZIŅA

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegtu informāciju, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, jautājumus un citu Jūsu sniegto informāciju). Mēs saņemam Jūsu datus, kad uzdodat jautājumus, izmantojot šajā tīmekļa vietnē esošo veidlapu, aizpildāt reģistrācijas veidlapu, uzdodat jautājumus un sniedzat komentārus, izmantojot sociālo tīklu kontus, piedalāties aptaujās, kā arī zvanāt mums un sniedzat informāciju sarunas laikā.

Pamats: piekrišana.

 • TIEŠĀ TIRGVEDĪBA (MĀRKETINGS)

Lai Jūs informētu par mūsu un mūsu partneru izplatītajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sniegtu citu būtisku informāciju, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, saimniecības/uzņēmuma veidu, saimniecības lielumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, informāciju par jaunumiem, kas Jūs interesē). Jūs saņemsiet no mums ar tirgvedību (mārketingu) saistītu informāciju, ja pasūtīsiet mūsu apkārtrakstu vai cita veida saziņu, kā arī, apmeklējot mūsu organizētos pasākumus, aizpildīsiet mūsu sniegtās anketas.

Jūsu datus tirgvedības nolūkos datu pārziņa statusā apstrādās SIA "DOJUS Latvija”, kas Jūsu datus apstrādās saskaņā ar Noteikumiem.

Ja vēlēsieties saņemt mūsu sadarbības  partneru (ražotāju) tiešās tirgvedības piedāvājumus, Jums tiks lūgta papildus  atsevišķa piekrišana.

Pamati: i) piekrišana; ii) likumīgās intereses (informācijas sniegšana esošajiem klientiem).

 • VIDEONOVĒROŠANA

Savās telpās un pārvaldītajā teritorijā izmantojam videonovērošanas kameras. Šādas uzraudzības mērķis ir nodrošināt mūsu darbinieku, klientu un citu personu un īpašuma aizsardzību, novērst noziedzīgus nodarījumus un identificēt pārkāpējus. Jūs saņemsiet informāciju par videonovērošanu ar zīmēm pie ieejām filmētajās teritorijās un telpās.

Pamats: likumīgās intereses.

 • SĪKDATNES UN CITI AUTOMĀTISKI VĀCAMIE DATI

Lai uzzinātu, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam vākt šādu informāciju: informācija par ierīci, t. i., IP adrese, Jūsu izmantotā pārlūkprogramma, Jūsu sesijas, ko esat pavadījuši mūsu tīmekļa vietnē, laiks un ilgums, pieprasījumu, kurus ievadāt mūsu vietnē, termiņi, saturs, kas Jūs visvairāk ir interesējis, un jebkura cita informācija, kas tiek uzglabāta sīkdatnēs, informācija par vietu, proti, Jūsu ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem "WiFi" piekļuves punktiem, kā arī mobilo sakaru torņiem, kas mums var sniegt informāciju par Jūsu izmantotās vietnes saturu.

Sīkāka informācija par sīkdatņu darbību ir sniegta Noteikumu 6. nodaļā "Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas".

Pamati: i) piekrišana; (ii) likumīgās intereses (uzzināt, kā apmeklētāji izmanto mūsu Tīmekļa vietnes pakalpojumus, lai uzlabotu tos un radītu jaunu saturu, produktus un pakalpojumus).

 • KANDIDĀTU ATLASE

Lai izvēlētos darbiniekus, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, pilsētu, izglītību, darba pieredzi, autovadītāja apliecības datus, vēlamo amatu, ieteikumus, testu rezultātus, novērtējumus, kvalifikāciju, profesionālās prasmes, personīgās īpašības un citu informāciju, kuru sniegsiet). Kandidējot uz amata vietu, nesniedziet lieku informāciju, kas nav nepieciešama.

Pamats: piekrišana, ko sniedzāt, piesakoties amata vietai.

 • TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Lai aizsargātu savas likumīgās intereses un tiesības, atbildot uz iesniegtajām prasībām vai pretenzijām, kā arī sniedzot šādu informāciju, mēs varam apstrādāt Jūsu datus saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, to izpildi, sniegtajiem pakalpojumiem un citiem Noteikumos paredzētajiem datiem.

Pamats: likumīgās intereses.

 

2. Datu nodošana

Mēs varam nodot Jūsu personas datus tādā apjomā un gadījumos, kā to paredz Latvijas un ES spēkā esošie normatīvie akti:

 • "Dojus" uzņēmumu grupai piederošajiem uzņēmumiem;
 • juristiem, kuri mūsu interesēs un uzdevumā veic personas datu apstrādi, mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās;
 • revidentiem, kuri mūsu uzdevumā veic personas datu apstrādi;
 • bankām/uzņēmumiem, kas palīdz veikt norēķinu operācijas, veic riska un kredītspējas analīzi;
 • uzņēmumiem, kas palīdz rīkot konkursus/pasākumus;
 • valsts iestādēm, piemēram, tiesām, policijai,  VID (Valsts ieņēmu dienestam), bet tikai pēc pieprasījuma un tikai tad, ja tas tiek pieprasīts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai lai nodrošinātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību;
 • sociālajiem tīkliem (kad pats tos izvēlaties, lai sniegtu savus personas datus);
 • citiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūguma: IT pakalpojumu sniedzējiem, revidentiem, tirgvedības (mārketinga) pakalpojumu uzņēmumiem tādā apjomā, kā to paredz Latvijas normatīvie akti un noslēgtie līgumi;
 • atbildīgi izvēlētiem biznesa partneriem: "DPD Latvija", “Mailmaster”, "Mailerlite.lt", "Deere&Company", "Softera", Latvijas pasts u.c., kas mūsu tirgvedības (mārketinga) interesēs veic konkrētu uzdevumu;
 • citām pusēm, ja tas tiek pieprasīts saskaņā ar likumiem vai ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses tādā apjomā un gadījumos, kā to paredz Latvijas un ES spēkā esošie normatīvie akti.

 

3. Datu nodošana trešajām personām

Reizēm mums var nākties nodot Jūsu personas datus citām pusēm, kurām var būt spēkā zemāka līmeņa datu aizsardzības politika. Šādās situācijās mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu nododamo personas datu drošību.

Nododot personas datus šādām trešajām pusēm, mēs pamatojamies uz:

 • līgumu (piemēram, ja ir jāpasūta preces no ražotāja, precēm ir jāpiemēro kvalitātes garantija, jākonsultē par jautājumiem saistībā ar ražotāja produktiem, detaļām un pakalpojumiem);
 • skaidri un nepārprotami izteiktu Jūsu piekrišanu;
 • līgumu, kas ir parakstīts ar datu saņēmēju un pamatojas uz Eiropas Komisijas apstiprinātiem standarta līgumu noteikumiem. Standarta līguma noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087;
 • Grupas uzņēmumu, kas nodarbojas ar datu sūtīšanu, gadījumā - noteikumiem, kas uzņēmumiem ir obligāti piemērojami;
 • Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību, ja saņēmējs ir nodibināts valstī, par kuras datu aizsardzības līmeni ir pieņemts šis lēmums;
 • Valsts datu aizsardzības inspekcijas atļauju.

Esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu informāciju, kuru vācam satura/pakalpojumu sniegšanas nolūkos, tomēr atgādinām: lai gan veicam atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena tīmekļa vietne, internetā veiktā darbība, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav absolūti drošs.

 

4. Datu uzglabāšanas termiņš

Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams izvirzītā mērķa īstenošanai. Kad noteiktais mērķis ir sasniegts, Jūsu personas dati tiek izdzēsti, izņemot gadījumus, kad tiesību akti mums nosaka pienākumu uzglabāt informāciju nodokļu mērķiem vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, taču jebkurā gadījumā uzglabāšanas laiks nebūs ilgāks kā desmit gadu. Pēc šī termiņa dati tiks dzēsti tādā veidā, ka tos nebūs iespējams atjaunot.

Personas dati parasti tiek uzglabāti turpmāk minētajos termiņos:

Personas dati

Uzglabāšanas laiks

Maksājuma dati

Desmit gadi pēc maksājuma veikšanas dienas

Preču pirkšanas un pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas vai cita veida līgumi un to dati

Desmit gadi pēc līguma termiņa beigām

Tirgvedībai (mārketingam) izmantojamie personas dati

Trīs gadi pēc Jūsu pēdējā apmeklējuma mūsu mājaslapā vai Jūsu piekrišanas tiešās tirgvedības (mārketinga)  nolūkam sniegšanas dienas.  Ja klients neiebilst, tirgvedības nolūkam saņemtie dati tiek apstrādāti piecus gadus pēc pēdējā pirkuma veikšanas.

Videoieraksti

Līdz 90 dienām

Analītiskie dati

Parasti šie dati tiek vākti automātiski, kad izmantojat vietni, un tie uzreiz pēc to saņemšanas tiek anonimizēti/vispārināti.

Jūsu uzdotie jautājumi un sarakste

Šie dati tiek nekavējoties dzēsti, kad tie nav aktuāli, un jebkurā gadījumā šos datus uzglabāsim ne ilgāk kā 24 mēnešus.

Kandidātu personas dati

Pēc atlases beigām kandidātu personas dati tiek uzglabāti vienu gadu. Dati tiek glabāti un apstrādāti ilgāk, lai piedāvātu vakanci uz darba vietu un tikai ar kandidāta piekrišanu.

 

5. Jūsu tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);
 • pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot);
 • pieprasīt likvidēt savus datus (tiesības "tikt aizmirstam");
 • tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi, ja pastāv kaut viens likumīgs iemesls (tiesības ierobežot);
 • pieprasīt pārcelt Datu pārziņa iesniegtos datus (tiesības uz pārcelšanu);
 • jebkurā laikā nepiekrist savu datu apstrādei, ja šāda apstrāde notiek sabiedrības interesēs vai arī datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu Datu pārziņa vai trešās puses likumīgās intereses (tiesības nepiekrist);
 • iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Mēs sniedzam Jums iespēju ērtākā veidā īstenot savas tiesības. Jūs varat to izdarīt, zvanot pa tālruni 67611724 vai rakstot mums uz adresi [email protected] vai izmantojot attiecīgās norādes, kas ir redzamas mūsu sniegtā reklāmas materiāla apakšpusē.

Jūsu tiesības tiks īstenotas pēc tam, kad būsiet apstiprinājis savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi) vai ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem (piemēram, ar elektronisko parakstu).       

6. Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Lūdzam iepazīties ar sīkdatņu politiku sadaļā Sīkdatņu politika. Pievērsiet uzmanību tam, ka mūsu sociālo tīklu kontiem tiek piemērota attiecīgo sociālo tīklu sīkdatņu politika.

 

7. Datu nesniegšanas sekas

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informācijas, kas ir nepieciešama, lai reģistrētos tīmekļa vietnē, vai kontaktinformācijas, ja vēlaties, lai mēs ar Jums sazinātos, veidā), bet šajā gadījumā mēs nevarēsim Jums sniegt iespēju iegādāties mūsu preces internetā, ar Jums sazināties vai sniegt mūsu pakalpojumus.

 

8. Nobeiguma noteikumi

Citām tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt, izmantojot šo vietni, vai kuru funkcijas un funkcionalitāte ir iekļauta interneta pakalpojumos, ir sava Privātuma politika un prakse. Tāpat arī citiem "Dojus" uzņēmumu grupai piederošajiem uzņēmumiem, piegādātājiem, biznesa partneriem ir sava privātuma politika un prakse. Mēs iesakām iepazīties ar visu trešo pušu iesniegtajiem privātuma paziņojumiem, pirms sniedzat tām informāciju vai izmantojat piedāvājumus vai reklāmu.

Noteikumi tiek pārskatīti ne retāk kā reizi divos gados. Atjaunojot Noteikumus, mēs Jūs informēsim par, mūsuprāt, būtiskajām izmaiņām, publicējot paziņojumu Tīmekļa vietnē. Ja pieslēgsieties vai lietosiet mūsu sniegto saturu un/vai pakalpojumus pēc šāda paziņojuma publicēšanas, uzskatīsim, ka Jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas ir noteiktas atjauninājumā.

 

Sazinieties ar mums

Par visiem "DOJUS Latvija" datu aizsardzības jautājumiem, lūdzu, sazinieties pa

e-pastu: [email protected]

tālr.: +371 67611724

 

Pēdējo reizi Noteikumi ir pārskatīti 20.08.2019.