Sekite mus:
Tehnikas tirdzniecība
Serviss
+371 25491676
Rezerves daļas
+371 25494834
Tehnikas tirdzniecība
Serviss
+371 25491676
Rezerves daļas
+371 25494834
Sekite mus:

Privātuma noteikumi

SIA "DOJUS Latvija",PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā (turpmāk - "Politika") ir sniegta informācija par to, kā tiks iegūti un apstrādāti Jūsu personas dati, kurus varat sniegt tīmekļa vietnē www.dojuslatvija.lv (turpmāk - "Tīmekļa vietne"), sociālo mediju kontos, sazinoties ar mums pa e-pastu, pa tālruni vai tieši sazinoties ar mums mūsu juridiskajā adresē.

Šajā politikā minēto personas datu pārzinis ir SIA "DOJUS Latvija", juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40103315280, juridiskā adrese: Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123 (turpmāk tekstā - "mēs" vai "Datu pārzinis"). Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu [email protected] vai pa tālruni +371 67611724

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, var sniegt savus personas datus mūsu tīmekļa vietnē, sociālo mediju kontos vai jebkādā citā iespējamā veidā tikai ar savu likumīgo pārstāvju (vecāku, adoptētāju, aizbildņu, aizgādņu) piekrišanu.

1. Kādiem nolūkiem un kādus personas datus mēs apstrādājam?

LĪGUMU SLĒGŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pasta indekss vai e-pasta adrese, informācija par jūsu vajadzībām, maksājumu informācija par precēm/pakalpojumiem (bankas konta numurs, maksājuma veids u. c.), pirkumu vēsture (iegādātās preces un/vai pakalpojumi), preču un/vai pakalpojumu cena, piegādes adrese un citi dati, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un līguma izpildei) tiks apstrādāti, lai noslēgtu līgumu par preču iegādi, pakalpojumu sniegšanu vai citu līgumu, kā arī lai sniegtu pakalpojumus un novērtētu parādnieku risku.

Izmantojot mūsu ierīces, kas aprīkotas ar GPR, arī tiks iegūti un apstrādāti Jūsu dati (šādā gadījumā mēs sniegsim informāciju par datu apstrādi atsevišķi).

Tiesiskais pamatojums: i) līguma izpilde; ii) juridiska pienākuma izpilde; iii) datu pārziņa leģitīmās intereses (lai atgūtu parādus, pārvaldītu risku).

SAZIŅA UN INFORMĀCIJA

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, jautājumus un citu Jūsu sniegto informāciju), lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegtu Jums informāciju. Šos datus mēs saņemam, kad Jūs uzdodat jautājumus, izmantojot šajā tīmekļa vietnē esošo veidlapu, aizpildāt reģistrācijas veidlapu, iesniedzat pieprasījumus un komentārus, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus, piedalāties aptaujās, kā arī tad, kad zvanāt mums, lai sarunas laikā sniegtu informāciju.

Tiesiskais pamatojums: Jūsu piekrišana.

TIEŠAIS MĀRKETINGS

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, saimniecības/uzņēmuma veids, saimniecības lielums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, informācija par Jums interesējošām ziņām), lai informētu Jūs par mūsu un mūsu partneru izplatītajām precēm un pakalpojumiem un sniegtu citu būtisku informāciju. Jūs saņemsiet no mums mārketinga informāciju, ja pieteiksieties saņemt ziņas vai citus paziņojumus. Arī tad, ja, apmeklējot mūsu rīkotos pasākumus, Jūs aizpildīsiet mūsu sniegtās anketas. Arī esošie klienti var saņemt mārketinga paziņojumus par līdzīgām precēm un pakalpojumiem no SIA "DOJUS Latvija".

Jūsu datus mārketinga nolūkos apstrādās SIA "DOJUS Latvija" Latvijas filiāle kā datu pārzinis, kas apstrādās jūsu datus saskaņā ar šo Politiku.

Jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana saņemt tiešās tirgvedības piedāvājumus no mūsu sadarbības partneriem.

Tiesiskais pamatojums: (i) Jūsu piekrišana; (ii) datu pārziņa leģitīmās intereses (mārketings esošajiem klientiem).

VIDEONOVĒROŠANA

Mēs izmantojam videonovērošanas kameras savās telpās un teritorijā, kuru pārvaldām. Šādas novērošanas mērķis ir aizsargāt mūsu darbiniekus, klientus un citas personas un īpašumu, novērst noziegumus un identificēt likumpārkāpējus. Par videonovērošanu Jūs informēs ar brīdinājuma zīmēm pie ieejām filmētajās zonās un telpās.

Tiesiskais pamatojums: pārziņa leģitīmās intereses (īpašuma, darbinieku un citu personu aizsardzība).

SĪKDATNES UN CITI AUTOMĀTISKI IEGŪTI DATI.

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes:

Lai pārvaldītu savu piekrišanu statistikas un mārketinga sīkdatnēm, varat to izdarīt, izmantojot sīkdatņu joslu, kas parādās tīmekļa vietnes pirmā apmeklējuma laikā, vai mainot izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Piemērus, kā to izdarīt populārākajās pārlūkprogrammās, varat atrast šādās trešo personu tīmekļa vietnēs (mēs neatbildam par to pareizību vai efektivitāti): Internet Explorer,Chrome,Firefox,Safari,Opera.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz mūsu sociālo tīklu kontiem attiecas attiecīgā sociālā tīkla sīkdatņu politika. Plašāku informāciju par mūsu sociālo tīklu politiku skatiet mūsu atsevišķā sadaļā.

Tiesiskais pamatojums: (i) Jūsu piekrišana; (ii) Datu pārziņa leģitīmās intereses (lai varētu izmantot nepieciešamās sīkdatnes tīmekļvietnes funkcionalitātei).

KANDIDĀTU ATLASE

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, pilsētu, izglītību, darba pieredzi, informāciju par autovadītāja apliecību, vēlamo amatu, rekomendācijas, pārbaudījumu rezultātus, atzīmes, kvalifikāciju, profesionālās prasmes, personiskās īpašības un citu Jūsu sniegto informāciju) darbinieku atlases nolūkos. Piesakoties amatiem, lūdzu, nesniedziet lieku informāciju, kas nav nepieciešama. Atlases procesa laikā Jums tiks sniegta papildu detalizēta informācija par personas datu apstrādi.

Tiesiskais pamatojums: (i) datu pārziņa leģitīmās intereses (atlasīt kandidātus vakantajām amata vietām), (ii) darba līguma noslēgšana, (iii) Jūsu piekrišana saglabāt Jūsu datus pēc atlases procesa beigām.

TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Lai aizsargātu savas likumīgās intereses un tiesības, lai reaģētu uz pret mums iesniegtajām prasībām vai pretenzijām, kā arī, kad mēs paši iesniedzam šādas prasības, mēs varam apstrādāt Jūsu datus saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, līgumu izpildi, sniegtajiem pakalpojumiem un citus šajā Politikā noteiktos datus.

Pamatojums: pārziņa leģitīmās intereses (tiesību un interešu aizstāvība).

2. Datu nodošana trešajām personām

Mēs varam pārsūtīt Jūsu personas datus, lai veiktu savu uzņēmējdarbību un sniegtu nepieciešamos pakalpojumus:

 • Dojus Group grupas uzņēmumiem;
 • Juristiem;
 • Revidentiem;
 • Bankām/uzņēmumiem, kas atvieglo norēķinu operācijas, veikt riska un kredīta novērtējumu;
 • Uzņēmumi, kas palīdz organizēt konkursus/pasākumus;
 • valsts iestādēm, piemēram, tiesām, policijai, nodokļu inspekcijai, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, darbinieku drošību un mūsu resursus;
 • sociāliem tīkliem (ja izvēlaties tiem sniegt savus personas datus);
 • Citiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma: IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, mārketinga pakalpojumu uzņēmumiem;
 • Atbildīgi izvēlētiem sadarbības partneriem DPD Lietuva, Synergy Effect, E-lab, SMS mārketings, Mailerlite.lt, Deere&Company, Softera, Go ERP, Lietuvos paštas.
 • citām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

3. Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Laiku pa laikam mums var rasties nepieciešamība nosūtīt Jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas, kurās var būt zemāks datu aizsardzības politikas līmenis. Šādos gadījumos mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu drošību.

Nosūtot personas datus uz šādām trešajām valstīm, mēs paļausimies uz:

 • Jūsu nepārprotamu piekrišanu;
 • Līgumu (piemēram, pasūtīt preces no ražotāja, piemērot precēm kvalitātes garantiju, konsultēt par ražotāja produktiem, detaļām un pakalpojumiem);
 • Ar datu saņēmēju parakstīts līgums, pamatojoties uz Eiropas Komisijas apstiprinātajām standarta līguma klauzulām. Standarta līguma klauzulas ir pieejamas šeit ;
 • Noteikumi, kas piemērojami uzņēmumiem, ja notiek datu nosūtīšana starp grupas uzņēmumiem;
 • Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību, ja saņēmējs atrodas valstī, uz kuras datu aizsardzības līmeni attiecas minētais lēmums;
 • Datu valsts inspekcijasatļauju.

Mēs esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu informāciju, ko iegūstam satura/pakalpojumu sniegšanas nolūkā, taču atgādinām, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

4. Datu glabāšanas periods

Šobrīd mūsu iegūtie personas dati tiek glabāti šādus periodus:

Personas dati

Tiesiskais pamats

Uzglabāšanas periods

Maksājuma informācija

Līguma izpilde

10 gadus pēc maksājuma darījuma datuma.

Preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas vai citi līgumi un informācija par tiem

Līguma izpilde

10 gadus pēc līguma termiņa beigām.

Mārketingam izmantotie personas dati

Piekrišana, leģitīmās intereses

Pamatojoties uz piekrišanu: 3 gadus pēc piekrišanas sniegšanas tiešā mārketinga ziņu saņemšanai vai (ja piekrišana nav dota) tikai līdzīgu preču un pakalpojumu mārketingam, kamēr klientam ir vismaz viens spēkā esošs līgums ar Datu pārzini un viņš nav iebildis pret šādu mārketingu.

Leģitīmās intereses: līguma darbības laikā, ja vien līguma parakstīšanas laikā netiek saņemts iebildums vai līdz brīdim, kad tiek iesniegts iebildums.

Videonovērošanas materiāli

Leģitīmās intereses

Līdz 90 dienām.

Analītiskie dati

Piekrišana

Ja piekrītat analītikas sīkdatņu izmantošanai, analītikas dati tiek apkopoti katras sesijas laikā, kamēr izmantojat mūsu vietni (atverat to savā pārlūkprogrammā). Kad pametat tīmekļa vietni, analītikas dati tiek anonimizēti (dati, kas var jūs identificēt, tiek dzēsti bez iespējas tos atjaunot).

Jūsu jautājumi un sarakste

Leģitīmās intereses

Šie dati tiek dzēsti, kad tie vairs nav būtiski (jautājumi vai pieprasījumi ir atrisināti). Maksimālais šādu datu glabāšanas periods ir 24 mēneši.

Kandidātu personas dati

Leģitīmās intereses, darba līguma noslēgšana, piekrišana (ja piemērojams), piekrišana

Atlasei uz konkrētu amatu - līdz atlases procesa beigām. Atlasi uzskata par pabeigtu, kad veiksmīgais kandidāts ir sekmīgi pabeidzis pārbaudes laiku, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc līguma noslēgšanas dienas.

Ja kandidāts piekrīt savu datu glabāšanai atlases datubāzē - divus gadus no piekrišanas dienas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķa informācija par glabāšanas periodiem, kas šeit nav norādīti, var būt ietverta atsevišķā dokumentā, piemēram, līgumā ar Jums.

5. Jūsu tiesības

Jums ir un Jūs varat izmantot šādas datu subjekta tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Uzzināt savus datus un to, kā tie tiek apstrādāti (piekļuves tiesības);
 • Pieprasīt labot vai, atkarībā no personas datu apstrādes nolūkiem, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
 • Pieprasīt savu datu iznīcināšanu (tiesības tikt aizmirstam);
 • Pieprasīt Datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties uz kādu no likumīgajiem pamatojumiem (tiesības ierobežot);
 • Pieprasīt Datu pārzinim sniegto datu pārsūtīšanu (tiesības uz pārsūtīšanu);
 • Jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai ja apstrāde ir nepieciešama Datu pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm (tiesības iebilst);
 • Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar VDAR ir pārkāptas, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Latvijas iedzīvotāji var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, vairāk informācijas skatīt www.dvi.gov.lv.Ja jūsu dzīvesvieta ir citā valstī vai strādājat citā valstī, varat iesniegt sūdzību šīs valsts uzraudzības iestādē, vairāk informācijas par datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs skatīt https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Pirms sūdzības iesniegšanas iesakām vispirms sazināties ar mums un kopīgi mēģināt atrisināt problēmu.

Lai izmantotu savas tiesības, varat to darīt, rakstot mums uz [email protected] vai izmantojot saites, kas norādītas mūsu sniegtā reklāmas satura materiāla apakšā.

Lai izmantotu savas tiesības, mēs varam lūgt Jums pierādīt savu identitāti, izmantojot personu apliecinošu dokumentu vai elektroniskās saziņas līdzekļus (piemēram, elektronisko parakstu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas nepieciešama, lai reģistrētos tīmekļa vietnē vai kontaktformā), taču tādā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Jums iespēju iegādāties mūsu produktus tiešsaistē, sazināties ar Jums vai sniegt Jums mūsu pakalpojumus.

6. Nobeiguma noteikumi

Citām vietnēm, kurām var piekļūt, izmantojot šo vietni, vai kuru funkcijas un funkcionalitāte ir iekļautas tiešsaistes pakalpojumos, ir savas privātuma politikas un prakse. Arī citiem DoiS uzņēmumu grupas uzņēmumiem, piegādātājiem un uzņēmējdarbības partneriem ir savas privātuma politikas un prakse. Mēs iesakām iepazīties ar visu trešo personu sniegtajiem privātuma paziņojumiem, pirms sniedzat tām informāciju vai izmantojat piedāvājumu vai reklāmu.

Šo politiku pārskata vismaz reizi divos gados. Kad mēs atjaunināsim šo politiku, mēs Jums tieši paziņosim par izmaiņām, kuras uzskatīsim par būtiskām, un publicēsim paziņojumu tīmekļa vietnē. Ja Jūs piekļūsiet mūsu saturam un/vai pakalpojumiem vai izmantosiet tos pēc šāda paziņojuma ievietošanas, mēs uzskatīsim, ka esat pieņēmis jaunās prasības, kas izklāstītas atjauninājumā.

Politika pēdējo reizi atjaunināta 2024-04-08.