Privātuma noteikumi | Dojuslatvija.lv
Tehnikas tirdzniecība
+371 26623513
Serviss
+371 25494838
Rezerves daļas
+371 25494825
Lietota tehnika
+371 25495851

SIA „DOJUS Latvija”

Tīmekļa vietnes privātuma noteikumi Vispārīga informācija

 

SIA „DOJUS Latvija” (turpmāk — „mēs” vai „Datu pārzinis”) ir šīs tīmekļa vietnes pārzinis. Ar šiem tīmekļa vietnes privātuma noteikumiem (turpmāk — „Noteikumi”) mēs nosakām un sniedzam paskaidrojumus, kā mūsu uzņēmums vāc un tālāk apstrādā Jūsu personas datus. Noteikumos noteiktos nosacījumus piemēro ikreiz, kad Jūs vēlaties sasniegt mūsu sniegto saturu un (vai) saņemt pakalpojumu, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru u. c.) izmantojat.

 

Datu pārziņa rekvizīti:

SIA „DOJUS Latvija”

„Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67611724,  e-pasts: info@dojuslatvija.lv

Apliecinām, ka Jūsu dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus, tiks piemēroti visi saprātīgi tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiktu aizsargāti no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un (vai) izmainīšanas. Datu pārziņa darbinieki rakstiski ir uzņēmušies saistību neatklāt un neizplatīt trešām pusēm darba vietā iegūto informāciju, tai skaitā informāciju par tīmekļa vietnes / sociālā tīkla kontu apmeklētājiem.

Personas, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, nevar sniegt nekādus personas datus mūsu tīmekļa vietnē / sociālajos tīklos. Ja neesat sasniedzis (sasniegusi) 14 gadu vecumu, pirms personiska rakstura informācijas sniegšanas Jums ir jāsaņem savu likumisko pārstāvju (vecāku, audžuvecāku, aizbildņu, aizgādņu) piekrišana.

Noteikumos lietotie jēdzieni ir saprotami tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Ļoti svarīgi ir uzmanīgi izlasīt Noteikumus, jo, ikreiz apmeklējot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neizmantot mūsu saturu un (vai) pakalpojumus. Spiediet uz norādes „Uzzināt vairāk” katrā sadaļā, lai atrastu detalizētāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un mūsu uzņēmējdarbības specifiku.

 

Kā mēs iegūstam informāciju par Jums?

Jūsu personas dati, proti, jebkura informācija par Jums, kas ļauj Jūs atpazīt, tiek iegūta dažādos veidos:

-       Jūs varat iesniegt informāciju (personas datus) paši (piemēram, reģistrējoties tīmekļa vietnē, iesniedzot pieprasījumu internetā vai savu kontaktinformāciju, lai ar Jums sazināmies, pasūtot jaunumu vēstuli, zvanot mums);

-       informācija par Jums var tikt vākta automātiski (Jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, sociālo tīklu, izmantojot mūsu lietojumprogrammas);

-       noteiktos gadījumos mēs iegūstam informāciju par Jums no trešām personām un varam ievākt informāciju par Jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, ar sociālā tīkla, Jūsu uzņēmuma tīmekļa vietnes starpniecību vai citādi).

Uzzināt vairāk…

Jūs paši varat iesniegt mums savus personas datus. Tā visbiežāk notiek gadījumos, kad:

-       Jūs aizpildāt reģistrācijas formu mūsu tīmekļa vietnē;

-       noslēdzat ar mums preču pirkuma, pakalpojumu vai citu līgumu;

-       instalējat mūsu lietojumprogrammas;

-       abonējat mūsu jaunumu vēstuli vai esat pieteicies (pieteikusies) citam komunikācijas veidam;

-       apmeklējat mūsu organizētos pasākumus;

-       piedalāties aptaujās.

Informācija par Jums var tikt iegūta automātiski. Tā visbiežāk notiek gadījumos, kad:

-       iesniedzat pieprasījumus ar iesnieguma formas vai mūsu sociālo tīklu kontu starpniecību;

-       izmantojat tīmekļa vietni (dati tiek vākti ar sīkdatņu un tamlīdzīgu tehnoloģiju palīdzību. Vairāk informācijas par mūsu izmantojamām sīkdatnēm atradīsiet tālāk);

-       apmeklējat mūsu telpas (tādā gadījumā personas dati tiek iegūti ar videonovērošanas kameru palīdzību);

-       ar ierīcēm, kam ir GPS;

-       veicat publiskus ierakstus mūsu izveidotajās un administrējamās sociālo tīklu platformās.

Cik tas ir pieļaujams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, mēs varam saņemt informāciju par Jums no trešām pusēm. Tā var būt mūsu partneru, mārketinga aģentūru sniegta informācija, Jūsu publiski pieejamu profilu informācija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mēs saņemto informāciju par Jums no Jūsu pašu, publiskiem un komerciāliem avotiem varam sasaistīt ar citu informāciju, ko saņemam no Jums vai par Jums. Ja nevēlaties, lai mēs iegūstam Jūsu personas datus no citiem avotiem, norādiet savas vēlmes attiecīgajiem avotiem.

Mēs varam ievākt informāciju par Jums arī citos Noteikumos neatrunātos gadījumos. Ja tā notiktu, mēs informēsim Jūs atsevišķi.

Kādas Jūsu informācijas (personas datu) apstrādi mēs veicam?

Lai gan cenšamies ievākt pēc iespējas mazāk informācijas par Jums, savas darbības veikšanai mēs ievācam šādu informāciju:

-       informāciju, kas nepieciešama, lai pārdotu Jums mūsu preces un (vai) sniegtu mūsu pakalpojumus (norādāt Jūs ar mums noslēgtajos līgumos, pieprasījuma formās internetā);

-       informāciju, ko Jūs esat snieguši aptaujās;

-       informāciju, ko Jūs sniedzat, zvanot mums vai sazinoties ar mums, izmantojot citus elektroniskos līdzekļus;

-       informāciju par Jūsu vēlmēm un īpašām vajadzībām;

-       informāciju, kas nepieciešama, lai Jūs identificētu;

-       informāciju par Jūsu izmantojamo ierīci.

Uzzināt vairāk...

 

Informācija, ko mēs iegūstam tieši no Jums, būs acīmredzama no apstākļiem un konteksta, piemēram:

-       lai pārdotu preces un (vai) sniegtu pakalpojumus, mēs apstrādājam šādu Jūsu informāciju: [vārds, uzvārds, dati preces/pakalpojuma apmaksai (bankas konta nr., samaksas veids u. tml.), pirkumu vēsture (iegādātās preces un (vai) pakalpojumi, cena u. tml.];

-       turklāt vācam citu informāciju, kas var būt nepieciešama preču pārdošanas un (vai) pakalpojumu sniegšanas laikā, piemēram, Jūsu tālruņa numurs, pasta indekss vai e-pasts, lai sazinātos ar Jums;

-       informācija par Jūsu vēlmēm un īpašām vajadzībām.

Informācija, ko mēs ievācam automātiski, parasti ir:

-       informācija par to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietnes (informācija par ierīci, proti, IP adrese, pārlūkprogramma, ko izmantojat, Jūsu sesijas mūsu tīmekļa vietnē laiks un ilgums, pieprasījumu termiņi, kurus ievadāt mūsu tīmekļa vietnē, un jebkura informācija, kas iegūta ar sīkdatņu palīdzību (sīkdatņu politika ir norādīta tālāk); vietējā informācija, proti, ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem „WiFi” pieejas punktiem un mobilo sakaru torņiem, tā var tikt nodota mums, ja izmantojot mūsu vietnes saturu.

Informācija, ko saņemam no trešām personām vai publiski pieejamiem avotiem, parasti ir šāda:

-      Jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, vēlmes un īpašas vajadzības.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas jānorāda, reģistrējoties tīmekļa vietnē, vai kontaktinformāciju formā, ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies), tomēr tādā gadījumā mēs nevarēsim Jums nodrošināt iespēju iegādāties mūsu preces internetā, sazināties ar Jums vai sniegt mūsu pakalpojumus.

Svarīgi: Datu pārzinis ne rakstiski, ne pa tālruni, ne kādos citos veidos nepieprasa Jūsu pieslēgšanās datus, bankas karšu numurus, paroles vai jebkādu citu informāciju, kuras izmantošanas dēļ Jums var tikt radīti finansiāli vai kādi citi zaudējumi.

 

Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums

 

Iepriekš sniegtās informācijas apstrāde tiek veikta, lai sasniegtu šādus mērķus:

-       sniegt Jums informāciju par mūsu izplatāmām precēm un sniedzamajiem pakalpojumiem;

-       pārdot Jums preces un sniegt pakalpojumus;

-       pēc Jūsu pieprasījuma sniegt ar mūsu precēm un pakalpojumiem saistītu informāciju vai citu Jums aktuālu informāciju;

-       mārketinga nolūkā, piemēram, lai nosūtītu individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus, sponsoru saturu un paziņojumus par akcijām, novērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tai skaitā, lai veiktu Jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu, organizētu klientu/partneru aptaujas, cik lielā mērā to pieļauj likumi);

-       uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;

-       aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā iestādē;

-       citos veidos ar Jūsu piekrišanu⃰.

 

⃰ Informējam, ka Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tiešā mārketinga satura saņemšanas, paziņojot mums par savu lēmumu e-pastā info@dojusagro.lt vai izmantojot atteikšanās norādi pašā jaunumu vēstulē.

 

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgiem apstrādes pamatiem:

-       tiesību aktu prasību izpildi;

-       ar Jums noslēgtā līguma izpildi;

-       likumīgām mūsu interesēm, izņemot, ja Jūsu privātās intereses ir augstākas;

-       noteiktos gadījumos, ar Jūsu piekrišanu.

 

Uzzināt vairāk...

Mērķi, uz kuru pamata veicam Jūsu personas datu apstrādi ar attiecīgu tiesisko pamatojumu un apstrādājamiem personas datiem, ir norādīti šajā tabulā.

Mērķis

Tiesiskais pamatojums(-i)

Personas dati

Pārdot Jums preces un sniegt pakalpojumus

Līguma ar Jums izpilde

Tiesību aktu prasību izpilde

Likumīgās intereses — mūsu sabiedrības uzņēmējdarbības atpazīstamības veicināšana

Parasti tiek ievākta šāda informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese, dati preces/pakalpojuma apmaksai (bankas konta nr., samaksas veids u. tml.), pirkumu vēsture (iegādātās preces un (vai) pakalpojumi, cena).

Pēc Jūsu pieprasījuma sniegt informāciju, kas saistīta ar mūsu izplatāmām precēm un pakalpojumu sniegšanu.

Šī informācija Jums tiek sniegta tāpēc, ka mums ir likumīgas intereses sniegt precīzu informāciju par pārdodamām precēm, sniedzamiem pakalpojumiem u. c.

Lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem pa tālruni, e-pastā, sociālo tīklu vidē un citos veidos, varam palūgt Jūsu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu Jums ērtu kontaktinformāciju.

Mārketinga nolūkā, piemēram, lai nosūtītu individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus, sponsoru saturu un paziņojumus par akcijām, novērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tai skaitā, lai veiktu Jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu un organizētu klientu aptaujas).

Ja esat mūsu klients, šai nolūkā veicam Jūsu personas datu apstrādi ar likumīgām interesēm informēt par izplatāmām precēm un sniedzamiem pakalpojumiem, pasākumiem, jaunumiem un citu aktuālu informāciju.

Ja neesat mūsu klients, mārketinga informāciju no mums saņemsiet tikai ar Jūsu piekrišanu.

Vārds, uzvārds, saimniecības / uzņēmuma veids, saimniecības lielums, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Noteiktos gadījumos mēs veicam Jūsu datu profilēšanu, lai sniegtu pēc iespējas precīzākus un Jums aktuālākus piedāvājumus.

Uzzināt, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

Šai nolūkā veicam Jūsu personas datu apstrādi ar likumīgām interesēm veikt sniedzamo pakalpojumu kvalitātes monitoringu, veidot un uzlabot sniegto saturu, kā arī gādāt par vietnes drošību.

IP adrese, izmantojamā pārlūkprogramma, Jūsu sesijas laiks un ilgums, Jūs visvairāk interesējošais saturs, pieprasījumu termiņi, ko ievadāt mūsu tīmekļa vietnē, un jebkura informācija, kas tiek glabāta sīkdatnēs, kuras esam noteikuši Jūsu ierīcē.

Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā iestādē

Tiesību aktu prasību izpilde.

Likumīgās intereses ir aizstāvēties no iesniegtiem prasības pieteikumiem un pretenzijām.

Atkarībā no iesniegtā prasības pieteikuma vai pretenzijas šai nolūkā var tikt veikta visu mūsu rīcībā esošo Noteikumos uzskaitīto Jūsu personas datu apstrāde.

Gadījumos, kad nevarēsim balstīties uz vienu no šajā tabulā norādītajiem tiesiskajiem pamatojumiem, lūgsim Jūsu piekrišanu pirms Jūsu personas datu apstrādes sākšanas (tādi gadījumi būs skaidri pēc apstākļiem un konteksta).

Gadījumos, kad veiksim Jūsu personas datu apstrādi citos nolūkos, nekā norādīts šajos Noteikumos, mēs informēsim Jūs par to, iesniedzot atsevišķu paziņojumu.

 

Kam nododam Jūsu personas datus?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus:

-       uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma;

-       bankām/uzņēmumiem, kas palīdz veikt norēķinu operācijas;

-       citiem atbildīgi izvēlētiem biznesa partneriem;

-       uzņēmumiem, kas palīdz organizēt konkursus/pasākumus;

-       citām pusēm, ja tas tiek prasīts saskaņā ar likumiem, vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

 

Uzzināt vairāk…

Uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, šobrīd ir šādi: kurjerdienesti, IT pakalpojumu sniedzēji, revidenti. Šo uzņēmumu iespēja izmantot Jūsu informāciju ir ierobežota, tie nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu sniegšanu mums.

Atbildīgi izvēlēti biznesa partneri ir šādi: „DPD Lietuva”, „Synergy Effect”, „E-lab”, „SMS marketingas”, Mailerlite.lt, „Deere&Company”, „Softera”, „Go ERP”, „Lietuvos paštas”. Šo partneru iespēja izmantot Jūsu informāciju ir ierobežota, tie nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem, kas nav paredzēti ar mums noslēgtajā līgumā.

Lai saņemtu mūsu biznesa partneru tiešā mārketinga piedāvājumus, Jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.

Citas puses, kurām var tikt sniegta mūsu rīcībā esoša informācija par Jums, kad tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, ir varas iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas amatpersonas, tiesas u. c.

Kurām valstīm tiek nodoti Jūsu personas dati?

Reizēm mums var nākties nodot Jūsu personas datus citām valstīm ar zemāka līmeņa datu aizsardzības politiku. Tādos gadījumos mēs darīsim visu, kas atkarīgs no mums, lai nodrošinātu nododamo personas datu drošību.

 

Uzzināt vairāk...

 

Noteiktos gadījumos Jūsu personas datus nodosim trešām pusēm, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu (piemēram, ja nepieciešams pasūtīt preces no ražotāja, piešķirt precēm kvalitātes garantiju, sniegt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar ražotāja produktiem, detaļām un pakalpojumiem).

Noteiktos gadījumos dati trešām pusēm var tikt sniegti ar skaidri Jūsu izteiktu piekrišanu, ko mēs Jums lūgsim atsevišķi.

Pārējos gadījumos, kad personas dati tiek nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas robežām, mēs parūpēsimies, lai tiktu piemērots viens no šiem drošības pasākumiem:

-       lai ar datu saņēmēju noslēgtais līgums tiktu balstīts uz Eiropas Komisijas apstiprinātiem līgumu standarta nosacījumiem;

-       datu sūtīšanas grupas uzņēmumu gadījumā tiek piemēroti uzņēmumiem saistošie noteikumi;

-       datu saņēmēja mītnesvieta ir Eiropas Komisijas atzītā valstī, kā atbilstīga adekvātiem datu aizsardzības standartiem;

-       ir saņemta atļauja no Valsts datu aizsardzības inspekcijas.

Ko darām, lai aizsargātu Jūsu informāciju?

Esam ieviesuši saprātīgus un atbilstīgus fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu informāciju, ko vācam satura/pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tomēr atgādinām, ka, lai gan veicam attiecīgus pasākumus Jūsu informācijas aizsardzībai, neviena tīmekļa vietne, internetā veikta operācija, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

 

Cik ilgi glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu noteikto mērķi. Kad tiks sasniegts noteiktais mērķis, Jūsu personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, ja tiesību akti uzliek mums pienākumu glabāt informāciju saistībā ar nodokļiem, vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanai, tomēr jebkurā gadījumā glabāšanas laiks nepārsniegs 10 gadus. Pēc šā termiņa dati tiks izdzēsti tā, lai nebūtu iespējas tos atjaunot.

 

Uzzināt vairāk...

Parasti personas datu glabāšanas termiņi ir šādi:

Personas dati

Glabāšanas termiņš

Dati par samaksu

10 gadi no maksājuma operācijas dienas.

Personas dati, ko izmanto mārketinga nolūkos

3 gadi no Jūsu pēdējās mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma reizes vai piekrišanas tiešajam mārketingam došanas dienas.

Analītikas dati

Parasti šie dati tiek vākti automātiski, kad Jūs izmantojat tīmekļa vietni, un tiek anonimizēti/vispārināti drīz pēc saņemšanas.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura datu apstrāde tiek veikta Datu pārziņa darbībā, atkarībā no situācijas, ir šādas tiesības:

-       zināt (tikt informētam(-ai)) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

-       iepazīties ar saviem datiem un kā tiek veikta to apstrāde (tiesības iepazīties);

-       pieprasīt labot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot);

-       pieprasīt iznīcināt savus datus (tiesības „tikt aizmirstam”);

-       pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, ja pastāv kāds likumīgs iemesls (tiesības ierobežot);

-       pieprasīt pārvietot Datu pārzinim iesniegtus datus (tiesības pārvietot);

-       jebkurā brīdī nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja šāda apstrāde tiek veikta sabiedrisko interešu labā, vai personas datu apstrāde ir nepieciešama Datu pārziņa vai trešās puses likumīgās interesēs (tiesības nepiekrist);

-       iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

 

Mēs nodrošinām Jums iespēju ērtā veidā realizēt šīs savas tiesības. To varat izdarīt, zvanot pa tālruni +370 37 750260, rakstot mums uz adresi info@dojusagro.lt vai izmantojot noteiktas norādes mūsu reklāmas satura materiālu apakšējā daļā.

 

Mēs varam nenodrošināt Jums iespēju realizēt iepriekš minētās tiesības, ja likumos paredzētajos gadījumos ir jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevencija, izmeklēšana un noskaidrošana, kā arī Jūsu vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

 

Uzzināt vairāk...

Jūsu tiesības tiks realizētas, pirms tam apstiprinot Jūsu identitāti klātienē (iesniedzot personas dokumentu (personas apliecību, pasi vai vadītāja apliecību)) vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem (piemēram, ar elektronisko parakstu).

Jūsu tiesības

Noteikti ierobežojumi

Tiesības zināt

Pirms Jūsu personas datu apstrādes sākuma Jums ir tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi koncentrētā, vienkāršā un saprotamā valodā.

Tiesības iepazīties

Šīs tiesības nozīmē:

-       apliecinājumu, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;

-       Jūsu apstrādājamo personas datu saraksta iesniegšanu;

-       mērķu un likumīga pamata norādīšanu Jūsu datu apstrādei;

-       apliecinājumu, vai mēs nosūtām datus trešām pusēm, un, ja tā, kādi drošības pasākumi ir veikti;

-       Jūsu personas datu saņemšanas avota iesniegšanu;

-       informāciju, vai tiek veikta profilēšana;

-       datu glabāšanas termiņa norādīšanu.

Iepriekš uzskaitīto informāciju sniegsim ar nosacījumu, ka tas nepārkāps citu personu tiesības un brīvības.

Tiesības labot

Piemēro, ja mūsu rīcībā esošā informācija, kas attiecas uz Jūsu personas datiem, ir nepilnīga vai neprecīza.

Tiesības „tikt aizmirstam”

Piemēro, ja:

-       mūsu rīcībā esošā informācija vairs nav nepieciešama, lai sasniegtu noteiktos mērķus;

-       datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un Jūs atsaucat piekrišanu;

-       datu apstrāde tiek veikta uz likumīgu interešu pamata, un pēc Jūsu iesniegtā pieprasījuma konstatē, ka Jūsu privātās intereses ir augstākas;

-       informācija iegūta nelikumīgā veidā.

Tiesības ierobežot

Šīs tiesības var tikt realizētas uz tādu laikposmu, kamēr mēs analizēsim situāciju, proti:

-       ja Jūs apstrīdat informācijas precizitāti;

-       ja Jums ir iebildumi par personas datu apstrādi, kad to veic uz likumīgu interešu pamata;

-       mēs nelikumīgi izmantojam informāciju, tomēr Jums ir iebildumi, ka tā tiek dzēsta;

-       informācija mums vairs nav nepieciešama, tomēr Jūs pieprasāt to saglabāt saistībā ar tiesas strīdu.

Tiesības uz datu pārvietojamību

Šīs tiesības var tikt realizētas, ja Jūs esat iesnieguši savus datus un mēs veicam to automātisku apstrādi, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai ar Jums noslēgto līgumu.

Tiesības nepiekrist

Šīs tiesības var tikt realizētas, ja šāda datu apstrāde tiek veikta sabiedrisko interešu labā, vai datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu Datu pārziņa vai trešās puses intereses. Veicot Jūsu personas datu apstrādi uz šāda pamata, mums ir pienākums pierādīt, ka datu apstrāde tiek veikta tādu pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas pārsniedz Jūsu intereses.

Tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai

Plašāka informācija: www.ada.lt

Sīkdatnes, signāli un tamlīdzīgas tehnoloģijas

Noteikumos terminu „sīkdatnes” izmantojam sīkdatņu un citu tamlīdzīgu tehnoloģiju, piemēram, pikseļu tagu (angļu val. „Pixel Tags”), tīmekļa indikatoru (angļu val. „Web Beacon”), tīkla datu vācēju (angļu val. „clear GIF”) apzīmēšanai.

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši Jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes (angļu val. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek saglabāti Jūsu interneta pārlūkprogrammā. Tie palīdz mums atpazīt Jūs kā agrāko noteiktas tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt tīmekļa vietnes apmeklējuma vēsturi un pēc tā pielāgot saturu. Turklāt sīkdatnes palīdz nodrošināt raitu tīmekļa vietņu darbību, ļauj sekot līdzi apmeklējuma ilgumam, biežumam un atlasīt statistisko informāciju par tīmekļa vietņu apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, varam pilnveidot savas tīmekļa vietnes, padarīt tās Jūsu lietošanai ērtākas.

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai sasniegtu mūsu saturu, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu akceptētas visas sīkdatnes, atceltas visas sīkdatnes, vai tiktu paziņots, ka tiek sūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu uzstādījumus, skatiet tos direktorija izvēlnē. Jūsu ierīces operatīvajā sistēmā var būt papildu sīkdatņu vadības ierīces. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet daudzās pārlūkprogrammās esošo vienkāršo procedūru, kas Jums ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Atgādinām, ka atsevišķi pakalpojumi var tikt izveidoti tā, ka darbojas tikai ar sīkdatnēm, savukārt, izslēdzot tās vai daļu no tām, nevarēsiet vairs izmantot šos pakalpojumus.

Bez sīkdatnēm, ko izmanto Datu pārzinis, mūsu vietnēs noteiktām trešām pusēm ir atļauts noteikt un sasniegt sīkdatnes Jūsu datorā. Tādā gadījumā attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu ir piemērojami trešo pušu privātuma noteikumi.

Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz mūsu sociālo tīklu kontiem ir piemērojama attiecīgā sociālā tīkla sīkdatņu politika.

 

Sazinieties ar mums

Ja esat pamanījuši Noteikumu neatbilstību, drošības „robu” mūsu tīmekļa vietnē vai ir kādi citi jautājumi, kas attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums vienā no Jums ērtiem veidiem:

 

SIA „DOJUS Latvija”

„Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67611724,  e-pasts: info@dojuslatvija.lv

 

Nobeiguma noteikumi

Noteikumi tiek pārskatīti ne retāk kā reizi divos gados. Atjaunojot Noteikumus, informēsim Jūs par, mūsuprāt, būtiskām izmaiņām, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē. Ja pieslēgsieties vai izmantosiet mūsu saturu (vai) pakalpojumus pēc šāda paziņojuma publicēšanas, uzskatīsim, ka piekrītat jaunajām atjauninātajā versijā norādītajām prasībām.

Noteikumi pēdējo reizi pārskatīti 21.05.2018.